Máme rádi svojí planetu a chceme ji chránit

Sběr papíru

13.02.2013 22:45

Sběr papíru a dalších druhotných surovin ( sešlápnutých lahví PET, víček PET, plechovek od nápojů, elektrozařízení) dne 8.3. 2013 od 7. -8. hodin  u zadního vchodu. Nejlépe předběžně zvážené už doma.

Stále se sbírají i použité baterie (projekt Recyklohraní). Z nasbíraných bodů lze např. zakoupit dataprojektor do učebny přírodopisu, kde už bohužel nesvítí lampa. Nebo body můžete jako třídní kolektiv využít jinak.

Vyhledávání

Kontakt

Kontakty Stránku spravuje:
Mgr. Hana Groulíková (učitelka)
Jakub Novák (žák 9.ročníku)
Michal Kadlec(žák 9.ročníku)